Home Life 7 เหตุุผลที่คนทำบุญทำทุกอย่างก็แล้ว ชีวิตไม่เคยดีขึ้นเลย

7 เหตุุผลที่คนทำบุญทำทุกอย่างก็แล้ว ชีวิตไม่เคยดีขึ้นเลย

0
0
29

เคยสงสัย และ เกิดตั้งคำถามในตัวเองใช่ไหมว่า

ทำไมทำบุญแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นเลยไปดูกันค่ะว่า

เพราะอะไรหนึ่งในสถานการณ์ที่มักจะสร้างความคลางแคลงใจ

ให้แก่คนที่เพิ่งจะหันมาศึกษาธรรมะรวมไปถึงผู้ที่ศึกษาธรรมะมานาน

แต่ยังไม่มีความหนักแน่นมากพอที่จะเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือ

ทำไมทำบุญแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเลยชาวพุทธจำนวนมากทำกิจกรรมทางศาสนาหลายอย่างแล้วคิดว่า

การกระทำดังกล่าวได้บุญแต่ความจริงแล้วบางอย่างก็ได้บุญน้อยมากบางอย่างไม่ได้บุญเลยเหตุการณ์ดังกล่าว

มักจะทำให้ความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของบางคนสั่นคลอนแล้วกลายเป็นคนหลงผิด

จึงขอรวบรวมเหตุผลส่วนหนึ่งมาอธิบายว่าเพราะเหตุใดการทำบุญจึงไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นดังนี้

1.ทำบาปเอาไว้มาก 

แต่ยังทำบุญน้อยลองคำนวณดูคร่าว ๆ ว่าเราเริ่มศึกษาธรรมะตอนอายุเท่าไร

แล้วลองเปรียบเทียบดูว่าจำนวนปีที่เราทำบาปกับจำนวนปีที่เราทำบุญแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน

ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผู้อ่านส่วนใหญ่ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังในช่วงอายุ30 กว่า ๆต่อมาได้หยุดทำบาป

แล้วหันมาทำบุญในช่วงไม่เกิน 5 ปีหลังก็แปลว่าก่อนหน้านั้นเราทำบาปมาประมาณ 30 ปีและเริ่มทำบุญจริงจังมาประมาณ 5 ปี

จะเห็นได้ว่าปริมาณการทำบาปในชาตินี้ยังมากกว่าการทำบุญ

ฉะนั้น ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชีวิตอาจจะยังไม่ดีขึ้นอย่ างเห็นได้ชัด

2.บุญก็ทำบาปก็ไม่เลิก 

คนจำนวนไม่น้อยศึกษาธรรมะแต่เข้าถึงหลักธรรมเพียงด้านเดียวคือการทำบุญ

โดยไม่ได้สนใจเลิกทำบาปจึงทำบุญไปด้วยทำบาปไปด้วยชีวิตโดยรวมก็จะมีสภาพลุ่มๆดอนๆ

เดี๋ยวชีวิตก็ดีเพราะผลบุญที่ทำเดี๋ยวชีวิตก็แย่เพราะผลของบาปที่ไม่ได้ลดละลงเลย

3.เข้าใจผิดคิดว่าทำบุญอยู่ 

ชาวพุทธจำนวนมากทำกิจกรรมทางศาสนาหลายอย่างแล้วคิดว่าการกระทำดังกล่าวได้บุญแต่ความจริงแล้ว

บางอย่างก็ได้บุญน้อยมากบางอย่างไม่ได้บุญเลยหนำซ้ำกิจกรรมบางอย่างก็ได้บาปทำให้ไม่มีบุญมาส่งเสริมให้ชีวิตดีขึ้น

เช่น การเข้าวัดเฉยๆการกราบพระพุทธรูปเพื่อขอพรการสวดมนต์เพื่อให้ร่ำรวย

การแก้กรรมการรดน้ำมนต์การไปร่วมพิธีกรรมต่างๆเป็นต้น

4.ทำบุญมากแต่ได้บุญน้อย

หลายคนยังคงทำมาหากินในอาชีพที่ผิดศีล

เงินที่หามาได้จึงเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเงินก้อนนี้หากเอาไปทำบุญก็จะได้บุญน้อยมาก

จึงไม่มีผลบุญที่จะมาช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

5. เข้าใจผิด

คิดว่าละบ า ปแล้วหลายคนมีความเข้าใจเรื่องการทำบาปไม่ครบถ้วน

จึงคิดว่าการกระทำของตนไม่บาปและยังคงทำกรรมนั้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่หยุดทำให้ยังคงได้บาปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเช่นกันส่งผลให้มีบาปที่รอแสดงผลเป็นจำนวนมาก

เช่น การใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ยังไม่ได้สู่ขอ

การพูดให้คนทะเลาะกัน การพูดจาเสียดแทงจิตใจ เป็นต้น

6.ทำบุญไม่ตรงกับผลที่ต้องการ 

ชาวพุทธจำนวนมากมีความต้องการให้ชีวิตบางด้านดีขึ้น

แต่เนื่องจากขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมที่ถูกต้อง

จึงทำบุญไม่ตรงกับความต้องการ เช่น คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความจริงแล้วควรจะรักษาศีลอุโบสถ

เลิกพูดโกหก พูดส่อเสียดพูดหยาบแต่ก็กลับไปทำสังฆทานที่จะช่วยเรื่องเงินทอง

คนที่มีปัญหาเรื่องการทำงานความจริงแล้วควรทำบุญถวายสังฆทานแต่กลับไปปล่อยปลาไถ่ชีวิตสัตว์

ซึ่งจะช่วยให้อายุยืนและสุขภาพดี คนป่วยที่ควรจะทำบุญด้วยยาหรือปล่อยปลาที่กำลังจะถูก ฆ ่ า

แต่กลับไปซื้อปลาที่เขาเตรียมจับไว้แทน ซึ่งบุญที่ได้จะช่วยเรื่องอิสรภาพมากกว่า

7.บุญยังไม่แสดงผล 

คนจำนวนหนึ่งมีความเข้าใจในกฎแห่งกรรมอย่างถูกต้องและได้เริ่มต้นทำบุญละบาปมาต่อเนื่องยาวนานนับสิบๆ ปี

แต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะบุญที่ทำยังไม่สบช่องแสดงผลเพราะในชาติที่แล้ว

และชาติก่อนหน้านั้น อาจจะเคยทำบาปเอาไว้มากบาปที่เคยทำจึงยังตามแสดงผลให้เราพบเจอความทุกข์ไม่หยุดชีวิตจึงยังไม่ดีขึ้น

….ตัวอย่ างเหตุผลดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านทุกคนได้ลองหันกลับมาพิจารณาว่า

ตัวเราเองเข้าใจเรื่องบาปบุญอย่างถูกต้องแค่ไหน และแท้จริงแล้วตัวเราทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากัน

ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะเห็นความจริงว่า เราทำดีมากพอหรือยัง

(ส่วนใหญ่มักจะยังทำบุญไม่มากพอและยังทำบาปควบคู่ไปด้วย)

ในขณะเดียวกันก็หวังว่าความเข้าใจดังกล่าวจะทำให้ทุกๆคนสามารถรักษาความมุ่งมั่นในการทำบุญละบาปต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

เพราะถึงอย่างไรเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้

และเป็นเส้นทางที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไม่ต้องสงสัย

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In Life

Check Also

เมื่อรู้ตัวว่า อายุเริ่มมาก ให้ทำแค่ 6 อย่างนี้เป็นประจำ อย่าไปคิดเยอะ

1. ทำตัวเหมือนหมากรุก คือจะลุก จะยืน จะเดิน จะนั่งคิดดี … …