Home ข้อคิดสอนใจเรา 9 ลักษณะผู้หญิงมีบุญ มีวาสนา มากกว่าคนอื่น

9 ลักษณะผู้หญิงมีบุญ มีวาสนา มากกว่าคนอื่น

0
0
42

หลายคนยังไม่รู้ว่าผู้หญิงที่มีบุญ เขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะคุณเองก็อาจจะมีเหมือนกัน

9ลักษณะผู้หญิงที่มีบุญมากกว่าใคร หยิบจับอะไร ก็เป็นเงินเป็นทองมีความมั่งคั่ง

1สงบได้เย็นได้

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้ เย็นได้ตามกำลังของบุญ ฤทธิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรน

กระวนกระวายสับส่ายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ ในเหตุการณ์ที่เลวร้าย ก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2ไม่คิดทำชั่ว

เมื่อมีบุญ แล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นตัวควบคุมบริหาร จัดการตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้เกิดความกลัว

ความละอายต่อบาป ต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับ และที่แจ้งเห็นถึงความเสียหาย หลายภพหลายชาติ

เห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล

3รอได้คอยได้

เมื่อมีบุญแล้วผล แห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต

4อดได้ทนได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพ ให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญฤทธิ์ ทำให้มีความอดทน

ที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศ มีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทน

อดทนอย่างมีความสุข

5ปล่อยได้วางได้

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการวาง ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่าง ที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น

6ไม่เคยกลัว

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพราะมีความมั่นใจ ในความเป็นผู้บริสุทธิ์

ความเป็นผู้มีบุญของตน เมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไป ล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น

7ไม่เป็นคนคิดมาก

เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่างความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์

ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิดล้วน

นำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน

8ไม่จำเป็นต้องบ่น

เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริง

ของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไป ของชีวิตนั้นขึ้น

ตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดั่งใจ

ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเอง

9รู้ได้ตื่นได้

และเบิกบานได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพ ให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์

เป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิต ให้ตกไปในกระแสของความโลภ ความโกรธความหลงจิตใจ มีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาที

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข้อคิดสอนใจเรา

Check Also

อ่านจบแล้วไม่จริงตรงไหนเอาปากกามาวง ทีมคุณแม่จะร้องไห้เลย

ลูกนั้นเราจะมีเวลากับเขามากที่สุดก็เพียงระยะ10ปีแรกเท่า … …